ΜΤΑ Fillapex Νέο Φύραμα Ρυζικών Σωλήνων

Το Πρώτο Φύραμα Έμφραξης Ριζικών Σωλήνων Τύπου Πάστα-Πάστα Με ΜΤΑ.
Η αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και τα πλεονεκτήματα του ΜΤΑ, το οποίο είναι ιδανικό για τη θεραπεία ενδοδοντικών επιπλοκών, είναι πλέον διαθέσιμα σε ένα φύραμα έμφραξης ριζικών σωλήνων.
• Υψηλή ικανότητα έμφραξης
• Χαμηλή διαλυτότητα
• Υψηλή διέγερση της ανάπλασης των παρακείμενων ιστών
• Χαμηλό επίπεδο μετεγχειρητικής φλεγμονώδους αντίδρασης
• Απόλυτη βιοσυμβατότητα

Read More